درباره جانان تیک
جانان تیک وابسته به موسسه بهونه نشان درخشان با مدیریت عاملی آقای سیدعلیرضاموسوی امید دارد تا با همراهی شما عزیزان وبا عنایت به لطف خدا در عرصه فرهنگ و هنر این سرزمین نقشی به سزا ایفا کند.
موسسه بهونه نشان درخشان در سال 94 با هدف برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری تاسیس و در زمینه فرهنگ و هنر تاکنون خدمات بسیاری انجام داده است.
برگزاری کنسرت ،تئاتر و همایش و نمایش فیلم در سینماهای هنر و تجربه از فعالیتهای سامانه میباشد.
 امیدواریم که در این راه شما را در کنار خود داشته باشیم.