فروش بلیت جشن عیدانه بزودی از جانان تیک
1395/12/10
جشن بزرگ عیدانه در تاریخ 22 اسفند به روی استیج سالن جهاد دانشگاهی شیراز میرود